Otrzymaliśmy dotację na zadanie: Poprawa sprawności fizycznej i wsparcia psychologicznego osób z niepełnosprawnościami

Otrzymaliśmy dotację na zadanie: Poprawa sprawności fizycznej i wsparcia psychologicznego osób z niepełnosprawnościami

  • 2024.01.22
Fundacja Zdrowiej zrealizuje projekt „Poprawa sprawności fizycznej i wsparcia psychologicznego osób z niepełnosprawnościami”. Projekt finansowany jest przez Gdyńskie Centrum Zdrowia oraz miasto Gdynia, zaś wsparcia Fundacji w realizacji zadania udzieli, podobnie jak w ubiegłym roku, Centrum Medyczne Morska.

Zadaniem, które postawiliśmy przed sobą jest skupienie się na indywidualnych potrzebach beneficjentów projektu. Do udziału w nim zaprosimy tym razem 33 mieszkanek i mieszkańców Gdyni, którzy zmagają się z niepełnosprawnościami i posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Wierzymy, że proponowane przez lekarza rehabilitacji i fizjoterapeutów CM Morska zabiegi mogą w znacznym stopniu pomóc w integracji społecznej i zawodowej, a także w dobrostanie fizycznym. W wielu przypadkach pokonanie ograniczeń i deficytów ruchowych pozwala na uzyskanie samodzielności oraz nabycie nowych umiejętności, które są drogą do włączenia się w życie społeczne i zawodowe.

Fundacja Zdrowiej współpracuje z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów Centrum Medycznego Morska: fizjoterapeutów, osteopatów, a także lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej oraz psychologów i neurologopedów, którzy przeprowadziwszy diagnozę potrzeb i przygotowują indywidualny program ćwiczeń, zabiegów i terapii prowadzących do poprawy sprawności fizycznej i mentalnej. W zakresie zadań planowane są działania m.in.: ćwiczenia z fizjoterapeutą, konsultacje z lekarzami specjalistami oraz terapeutami wspomagającymi m.in. neurologopedami i psychologami.

Kwota wsparcia finansowego na realizacje obecnego projektu to 50 000 PLN. Mając na uwadze potrzeby beneficjentów już rozpoczęliśmy jego realizację. Szacujemy, że wszystkie terapie realizowane w ramach tego projektu zostaną zakończone do czerwca br.
Wszystkie osoby (mieszkańcy Gdyni), w tym także dzieci, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności, chcące skorzystać z dostępnych programów rehabilitacyjnych zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest dostępna pod adresem (kliknij): www.FundacjaZdrowiej.pl/ankieta